آزمایشگاه بانی نو

آزمایشگاه بانی نو با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده و همچنین تجهیزات و ماشین آلات آزمایشگاهی در موازات واحد های دیگر سازمان، همواره در راستای کنترل ، حفظ و بهبود شاخص های کیفی در تلاش می باشد. این آزمایشگاه در سال 1391 موفق به اخد گواهی ثبت خود اظهاری محصول از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جهت روش های آزمون محصولات شرکت صنعت پلاستیک بانی نو گردید. روش های آزمون مورد استفاده در آزمایشگاه بانی نو بر اساس استاندارد کارخانه ای، دستورالعمل ها و روش های اجرایی کنترل کیفی درخواستی از سوی مشتری و دستورالعمل های ارائه شده از سوی اداره نظارت بر کنترل مواد غذایی می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفیت بانی نو با انجام آزمون های مختلف، بر روی مواد اولیه همچون :
- آزمون MFI
- آزمون مهاجرت مونومر ها
- آزمون اندازه گیری میزان درصد رطوبت و خاکستر پلیمر

و همچنین بر روی محصول مانند:
- آزمون مقاومت در برابر ضربه
- آزمون مقاومت در برابر فشار عمودی (BCT)
- آزمون اندازه گیری ضخامت (Ultra-Sonic-ThicKness)
- آزمون های وزنی، حجمی و ابعادی
人的痛苦领域都非常不同。 通常产后丰胸,对疼痛更敏感的人会感到更痛苦。 痛苦的人不会对疼痛感到如此明显丰胸方法。张三说生孩子不怎么疼,李四却都已经不行了,所以别听别人说疼不疼,自己疼才是真的疼丰胸食物。此外,假体隆胸后的严重并发症,如胶囊挛缩,感染等也会对美容造成疼痛丰胸产品